Wat we doen 

Wij stellen ons huis, gezin, tijd en aandacht open voor kinderen die dit nodig hebben.
Wij worden gedreven vanuit onze passie en geloof. Omzien naar elkaar en diegenen die dit nodig heeft.
Daarnaast mogen wij delen in onze gaven en talenten ten dienste van de ander die ons nodig heeft om hem of haar in zijn kracht te zetten.  Door dat te doen waar we goed in zijn, krijgen we enorm veel energie en levensgeluk. 
Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen, biologische gezinssituatie; een veilige en stabiele omgeving waarin het zichzelf kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jong volwassen die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen. Deze kinderen willen wij graag een kans bieden om in een omgeving op te groeien die zoveel mogelijk lijkt op een thuis ( vandaar onze naam: t' Meest thuis).
Daarom doen we dit in een gewoon huis, in een gewone straat, in een gewone buurt met alles wat daarbij hoort . 
Kinderen zijn de toekomst en ze verdienen iemand die voor hun opkomt. Ze verdienen een rots in de branding, een steun en toeverlaat. Dat willen wij graag voor hen zijn. 

 

Hoe we dit doen

Dit willen we graag zo gewoon mogelijk doen in een sfeer waarbinnen jij je welkom en thuis voelt, waarbij wij betrokken en positief op jou reageren, naar jou luisteren, jou uitdagen en aanmoedigen om te groeien.
Als je ons ontmoet voel je je gelijk op je gemak. Bij ons is er ruimte voor gezelligheid, ruimte om jezelf te zijn en niet veroordeeld te worden. Wij zijn er voor jou.  We houden van activiteiten, spel, sport, erop uit trekken in de natuur. We houden van gezond en verantwoord eten, dit doen we door gevarieerd te eten het liefst biologisch en regelmatig vegetarisch. Maar Pannekoeken, Pizza en Patat vinden we ook heel erg lekker en ontbreken niet, zo is er op vrijdag altijd patatdag.... We houden natuurlijk rekening hierbij met ieders specifieke allergieën, behoeften wensen (dit wordt o.a. praktisch door jouw inbreng en ideeën voor het bijvoorbeeld het menu).

We willen graag helpen en daarbij draait het niet om ons. Centraal staat hoe we jou kunnen dienen in deze situatie zodat jij ervaart dat jij er mag zijn en waardevol bent.

Jezelf mogen zijn, bewust worden wie je wilt worden en hoe je je wilt ontwikkelen.
Met onvoorwaardelijke steun en door veel samen te oefenen, zodat je op eigen benen kunt staan.
Waar mogelijk en kan werken we graag zoveel mogelijk samen met (biologische) ouders en opvoeders.


Visie en motto

Onze visie : “Het creëren van een veilig thuis, een ontwikkelingsklimaat voor kinderen, jongeren en hun netwerk, zodat zij ervaren dat zij ertoe doen, er mogen zijn, thuis, in school, vrije tijd en zodat zij leren te functioneren vanuit eigen kracht, idealen, waarden en normen waardoor zij het vermogen ontwikkelen om aan deze samenleving een eigen bijdrage te leveren.”


Ons motto is : Alleen met elkaar krijgen wij het voor elkaar!Ons gezinshuis moet een veilige haven zijn voor de kinderen die voor korte of langere tijd bij ons komen wonen. We zullen hen zo goed mogelijk helpen om hun traumatische ervaringen een plaats te geven en hun stoornissen te leren gebruiken als een gezonde kracht, zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.
Onze visie wordt het beste omschreven in samenwerken, veiligheid, gezag en wederzijds respect,  zelfstandigheid,  empowerment en normen waarden. Waar staan wij voor

Waar wij voor staan wordt het beste samengevat  in wat wij voor jou willen zijn en betekenen.
Wij willen er zijn voor jou en hierin willen we  betrouwbaar zijn.
We doen wat we zeggen, afspraak is afspraak.
We zijn aanwezig, we laten jou niet alleen.
We zijn duidelijk, je weet waar je aan toe bent.
We zijn beschikbaar en verantwoordelijk, we zijn er voor jou. We kennen onze verantwoordelijkheden en gaan deze          niet uit de weg, we doen wat we moeten doen.
We zijn waarderend, jij bent bijzonder met jouw eigen talenten en kwaliteiten, iedereen voegt iets unieks toe.
   Autonomie staat bij ons hoog in het vaandel, we vinden belangrijk wat jij vindt en wil en hier is ruimte voor.
We zijn vergevend, bij dingen doen, leren, hoort de ruimte om fouten te mogen maken.