Samenwerking

Samenwerking met (biologische) ouders, opvoeders.
Samenwerken met ouders vinden we erg belangrijk. We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet, hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk samenwerken. Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van ouders de kans op een succes vergroot.  Daarom proberen we het hele netwerk in kaart te brengen en zoveel mogelijk te betrekken bij plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.

Samenwerking met anderen:
We zijn een zelfstandig kleinschalig gezinshuis en tevens zorgaanbieder, we hebben ons verenigd binnen Elan Zorg een coöperatie voor kleine zelfstandigen in de gezinshuiszorg die graag samen organisatorisch met elkaar optrekken om zo meer tijd over te houden voor de kwaliteit en zorg aan de kinderen en  jeugdigen die bij ons geplaatst zijn  https://www.elanzorg.org/.

Er wordt nauw samengewerkt met Your Brand Ede,  een erkende SBB leerwerkplek voor stageplekken Social Work  zowel MBO als HBO.
Vanuit YBE worden er ook Rots en watertrainingen gegeven aan individuen, groepen en gezinnen. Astrid is tevens in het bezit van een CRKBO registratie.
Meer info over Rots en water kunt u vinden op de site https://www.rotsenwater.nl/algemeen/rots-en-water-trainers/


Het Meest-Thuis werkt nauw samen met specialisten in de jeugdhulpverlening om zo de kwaliteit en zorg te waarborgen 
Samen met onze gedragswetenschapper (Pacct) https://pactt.nl/  zorgen wij ervoor dat  er een plan van aanpak binnen zes weken is. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Inhoudelijk wordt er bekeken wat het kind nodig heeft en op welke manier we  dit kunnen krijgen.
Hierdoor krijg je zorg op maat.

Onze regionale contacten en de organisatie van hulp kun je terugvinden bij de regio food valley,  waar Rhenen onderdeel van is :  https://www.jeugdfv.nl/
Wij werken op dit moment samen met verschillende gemeenten en organisaties.

Klachten
Wij verwachten bij opmerkingen, onenigheid en of klachten dat men in eerste instantie contact opneemt met ons zodat wij hier met elkaar kunnen uitkomen en de situatie kunnen verbeteren waarover oneinigheid is. Bij  mogelijke klachten waar we niet met elkaar uit kunnen komen verwijzen we door naar  de vertrouwenspersoon van Jeugdstem ( het voormalige  AKJ). Deze vetrouwenspersoon is betrokken bij elke plaatsing in ons gezinshuis via de links hiernaast meer informatie. https://jeugdstem.nl/

We zijn lid van het klachtenportaal zorg,  met hun kan contact worden opgenomen middels de link hiernaast:  Klachtenportaal ZORG.


Daarnaast werken we volgens de  kwaliteitseisen van het kwaliteitsregister voor gezinshuizen en met een SKJ registratie.